Nieuw: Intraregionale kaarten

Sinds kort zijn de intraregionale leefbaarheidskaarten 2012 beschikbaar. In tegenstelling tot de "algemene" leefbaarheidskaarten waarmee een absoluut niveau van leefbaarheid wordt weergegeven, wordt met de intraregionale kaarten de afwijking ten opzichte van het regionaal gemiddelde weergegeven.  Zo wordt het per (COROP) regio mogelijk om in te zien in hoeverre een specifieke (sub)buurt afwijkt ten opzichte van de rest van de regio. Hiermee bieden deze intraregionale kaarten dus een soort "regionaal vergrootglas". Belangrijk is echter om op te merken dat in deze regionale kaarten ongeveer even veel "bovengemiddelde" als "ondergemiddelde" gebiedjes te vinden zijn. Als een gebied ondergemiddeld scoort betekent dat dus dat het een lagere leefbaarheidsscore kent dan dan de rest van de regio. Daarmee is niet gezegd dat in een dergelijk gebied ook direct sprake is van (grote) leefbaarheidsproblemen. Voor inzicht in het (absolute) niveau van leefbaarheid kan daarom het beste gebruik gemaakt worden van de algemene leefbaarheidskaarten.

Demowijzer

Onlangs heeft het Ministerie van BZK de Demowijzer geïntroduceerd. Met deze nieuwe monitor worden de gevolgen van demografische transitie op 23 indicatoren gevolgd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om indicatoren over demografische ontwikkelingen, maar ook indicatoren op het terrein van werk en inkomen, voorzieningen, bedrijvigheid en woningmarkt.

De Demowijzer is speciaal ontwikkeld voor het volgen van ontwikkelingen in gebieden met (aankomende) bevolkingsdaling, maar omdat alle indicatoren voor heel Nederland in beeld gebracht worden kan de Demowijzer ook voor alle andere gebieden in Nederland nuttige inzichten opleveren. Bijvoorbeeld als aanvulling op de Leefbaarometer. In de onderstaande video worden een aantal functies van de Demowijzer kort getoond.

Leefbaarometer 2012: nieuwe kaarten!

Vanaf 24 juni is de nieuwe Leefbaarometer meting beschikbaar. Daarmee zijn de nieuwe leefbaarheidskaarten gepubliceerd, waarmee de bestaande set kaarten uitgebreid is met kaarten die de leefbaarheid per 1 januari 2012 weergeven en kaarten die de ontwikkelingen tot 1 januari 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

Dat kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: er zijn kaarten die gemeentelijke gemiddelde weergeven, maar ook kaarten die informatie per wijk of buurt weergeven. Ook kunt u zogenaamde clusterkaarten in te zien. Deze geven clusters van  6 positie postcodegebieden weer. Omdat een 6 positie postcode uit gemiddeld 20 tot 30 huishoudens bestaat kan met de clusterkaarten in de leefbaarheid en leefbaarheidsontwikkeling per straat ingezien worden. 

In de 2012 versie van de Leefbaarometer is ook een nieuwe functie toegevoegd, de "top 5". Deze "top 5" geeft aan welke indicatoren hebben gezorgd voor een verbetering of verslechtering van leefbaarheid tussen 2010 en 2012. De "top 5" is via de "i" knop opvraagbaar. Meer over de "top 5" kunt u lezen in de nieuwsitem "Nieuw: top 5 indicatoren" (direct onder dit nieuwsbericht).

Nieuw: Top 5 indicatoren

Een nieuwe functie die in de Leefbaarometer 2012 opgenomen is, is de zogenaamde "top 5". Daarmee wordt, voor de gebieden waar sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling in leefbaarheid, duidelijk gemaakt welke indicatoren het meest bijgedragen hebben aan de ontwikkeling. Daarbij kunnen ook indicatoren weergegeven worden die juist een tegengestelde ontwikkeling hebben meegemaakt. Dus als bijvoorbeeld in een gebied sprake is van verslechtering van leefbaarheid, kunnen bijvoorbeeld 4 indicatoren weergegeven worden die het meest bijgedragen hebben aan de verslechtering, maar ook een indicator die juist verbeterde en daarmee ervoor gezorgd heeft dat de verslechtering gedempt wordt. Per "top 5" indicator wordt telkens aangegeven of het een positieve of negatieve bijdrage heeft gehad.

De "top 5" kan opgevraagd worden via de "i" knop rechtsboven in het scherm. U klikt de "i" knop aan, en vervolgens het gebied waarin u geïnteresseerd bent. De site laadt vervolgens een pop-up. In de pop-up wordt allerlei informatie over het gebied weergegeven, waaronder de scores op 6 aan leefbaarheid onderliggende dimensies in een grafiek. Onder de grafiek is de top 5 opgenomen, om deze in te zien kunt u met uw muis in de pop up naar beneden scrollen. In de onderstaande video wordt getoond hoe u de top 5 in kunt zien.

 

 

Let op: de "top 5" is alleen beschikbaar voor gebieden die tussen 2010 en 2012 een positieve ontwikkeling meegemaakt hebben. De gebieden die geen wezenlijke ontwikkeling meemaken (licht geel) is geen top 5 beschikbaar. Ook voor andere periodes is de top 5 niet beschikbaar. Dit omdat de "top 5" voor 2010-2012 een pilot betreft. Indien de pilot succesvol blijkt, kan in de toekomst de top 5 eventueel ook voor andere periodes toegevoegd worden. Indien u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze pilot hebt, of indien u ons wilt laten weten in hoeverre het nuttige informatie oplevert, kunt u contact opnemen via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Hulp bij gebruik website

De Leefbaarometer biedt een grote hoeveelheid informatie, die in kaarten en tabellen én op verschillende manierenmet elkaar gecombineerd kan worden. Om erachter te komen welke functies de website herbergt en hoe u de website het beste kunt gebruiken kunt u één van de hulpmiddelen gebruiken die voorhanden zijn:

  1. Beschijving van de "knoppen"
  2. Een korte tekstuele "walkthrough" 
  3. Videoinstructies

Nieuw: Top 5 indicatoren

Een nieuwe functie die in de Leefbaarometer 2012 opgenomen is, is de zogenaamde "top 5". Daarmee wordt, voor de gebieden waar sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling in leefbaarheid, duidelijk gemaakt welke indicatoren het meest bijgedragen hebben aan de ontwikkeling. Daarbij kunnen ook indicatoren weergegeven worden die juist een tegengestelde ontwikkeling hebben meegemaakt. Dus als bijvoorbeeld in een gebied sprake is van verslechtering van leefbaarheid, kunnen bijvoorbeeld 4 indicatoren weergegeven worden die het meest bijgedragen hebben aan de verslechtering, maar ook een indicator die juist verbeterde en daarmee ervoor gezorgd heeft dat de verslechtering gedempt wordt.

Per "top 5" indicator wordt telkens aangegeven of het een positieve of negatieve bijdrage heeft gehad. De "top 5" kan opgevraagd worden via de "i" knop rechtsboven in het scherm. U klikt de "i" knop aan, en vervolgens het gebied waarin u geïnteresseerd bent. De site laadt vervolgens een pop-up. In de pop-up wordt allerlei informatie over het gebied weergegeven, waaronder de scores op 6 aan leefbaarheid onderliggende dimensies in een grafiek. Onder de grafiek is de top 5 opgenomen, om deze in te zien kunt u met uw muis in de pop up naar beneden scrollen. 

Let op: de "top 5" is alleen beschikbaar voor gebieden die tussen 2010 en 2012 een positieve ontwikkeling meegemaakt hebben. De gebieden die geen wezenlijke ontwikkeling meemaken (licht geel) is geen top 5 beschikbaar. Ook voor andere periodes is de top 5 niet beschikbaar. Dit omdat de "top 5" voor 2010-2012 een pilot betreft. Indien de pilot succesvol blijkt, kan in de toekomst de top 5 eventueel ook voor andere periodes toegevoegd worden. Indien u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze pilot hebt, of indien u ons wilt laten weten in hoeverre het nuttige informatie oplevert, kunt u contact opnemen via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Wat is de Leefbaarometer?

De Leefbaarometer geeft online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt.

Om leefbaarheid in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren. Deze 49 indicatoren zijn in de Leefbaarometer opgenomen omdat uit uitvoerig statistich onderzoek gebleken is dat met deze indicatoren leefbaarheid(soordelen) het beste ingeschat kunnen worden. Dat wil dus zeggen dat de Leefbaarometer op basis van 49 (voornamelijk) objectieve indicatoren (kenmerken van de woonomgeving) een inschatting geeft van de leefbaarheidssituatie en ontwikkeling. Nadere informatie over de werking van de Leefbaarometer evenals het overzicht van de indicatoren, kunt u nalezen in de beknopte "factsheet" of het uitgebreide rapport  "Instrumentontwikkeling Leefbaarometer".

De Leefbaarometer bevat informatie over 1998, 2002, 2006, 2008, 2010 en2012. De resultaten van de meting over 2014 volgen in de loop van 2015. Daarna wordt de Leefbaarometer tweejaarlijks geactualiseerd.

 

Nieuw: Referentiekaart 40 wijken

Onlangs is er een nieuwe kaart aan de Leefbaarometer-bibliotheek toegevoegd: de referentiekaart "40 (oorspronkelijke) wijken". Met behulp van deze kaart kunnen de 40 oorspronkelijke aandachtswijken "geaccentueerd" worden, waarmee in één oogopslag zichtbaar wordt hoe een aandachtswijk zich ontwikkeld heeft en/of hoe leefbaar het er anno 2012 was. Ook kan in één oogopslag de situatie en ontwikkeling in een aandachtswijk vergeleken worden met die in de naburige wijken, zoals in de onderstaande screenshot te zien is. In deze screenshot wordt de leefbaarheidssituatie in Heechterp-Schieringen geprononceerd getoond, ter vergelijking wordt ook de leefbaarheid in de rest van de gemeente Leeuwarden (minder geprononceerd) getoond.

De referentiekaart "40 (oorspronkelijke) aandachtswijken" kan opgevraagd worden via de kaartenbibliotheek. Deze referentiekaart bevindt zicht binnen de thema "Gebiedsindelingen". De kaartenbibliotheek is rechtsonder op de website te vinden.  Een nadere uitleg over de werking van de bibliotheek is te vinden in de instructievideo "De juiste informatie vinden", op http://www.leefbaarometer.nl/instructiefilms.

Leefbaarometer 2012: nieuwe kaarten!

Vanaf 24 juni is de nieuwe Leefbaarometer meting beschikbaar. Daarmee zijn de nieuwe leefbaarheidskaarten gepubliceerd, waarmee de bestaande set kaarten uitgebreid is met kaarten die de leefbaarheid per 1 januari 2012 weergeven en kaarten die de ontwikkelingen tot 1 januari 2012 tonen. Zo kunt u niet alleen zien hoe de leefbaarheid op dit moment is in uw gemeente of wijk, maar kunt ook zien hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

Dat kan op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: er zijn kaarten die gemeentelijke gemiddelde weergeven, maar ook kaarten die informatie per wijk of buurt weergeven. Ook kunt u zogenaamde clusterkaarten in te zien. Deze geven clusters van  6 positie postcodegebieden weer. Omdat een 6 positie postcode uit gemiddeld 20 tot 30 huishoudens bestaat kan met de clusterkaarten in de leefbaarheid en leefbaarheidsontwikkeling per straat ingezien worden. 

In de 2012 versie van de Leefbaarometer is ook een nieuwe functie toegevoegd, de "top 5". Deze "top 5" geeft aan welke indicatoren hebben gezorgd voor een verbetering of verslechtering van leefbaarheid tussen 2010 en 2012. De "top 5" is via de "i" knop opvraagbaar. Meer over de "top 5" kunt u lezen in de nieuwsitem "Nieuw: top 5 indicatoren" (direct onder dit nieuwsbericht).

Nieuw: Top 5 indicatoren

Een nieuwe functie die in de Leefbaarometer 2012 opgenomen is, is de zogenaamde "top 5". Daarmee wordt, voor de gebieden waar sprake is van een positieve of negatieve ontwikkeling in leefbaarheid, duidelijk gemaakt welke indicatoren het meest bijgedragen hebben aan de ontwikkeling. Daarbij kunnen ook indicatoren weergegeven worden die juist een tegengestelde ontwikkeling hebben meegemaakt. Dus als bijvoorbeeld in een gebied sprake is van verslechtering van leefbaarheid, kunnen bijvoorbeeld 4 indicatoren weergegeven worden die het meest bijgedragen hebben aan de verslechtering, maar ook een indicator die juist verbeterde en daarmee ervoor gezorgd heeft dat de verslechtering gedempt wordt. Per "top 5" indicator wordt telkens aangegeven of het een positieve of negatieve bijdrage heeft gehad.

De "top 5" kan opgevraagd worden via de "i" knop rechtsboven in het scherm. U klikt de "i" knop aan, en vervolgens het gebied waarin u geïnteresseerd bent. De site laadt vervolgens een pop-up. In de pop-up wordt allerlei informatie over het gebied weergegeven, waaronder de scores op 6 aan leefbaarheid onderliggende dimensies in een grafiek. Onder de grafiek is de top 5 opgenomen, om deze in te zien kunt u met uw muis in de pop up naar beneden scrollen. In de onderstaande video wordt toegelicht hoe de top 5 in te zien is.

 

 

Let op: de "top 5" is alleen beschikbaar voor gebieden die tussen 2010 en 2012 een positieve ontwikkeling meegemaakt hebben. De gebieden die geen wezenlijke ontwikkeling meemaken (licht geel) is geen top 5 beschikbaar. Ook voor andere periodes is de top 5 niet beschikbaar. Dit omdat de "top 5" voor 2010-2012 een pilot betreft. Indien de pilot succesvol blijkt, kan in de toekomst de top 5 eventueel ook voor andere periodes toegevoegd worden. Indien u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze pilot hebt, of indien u ons wilt laten weten in hoeverre het nuttige informatie oplevert, kunt u contact opnemen via postbus.leefbaarometer@minbzk.nl.

Atlas Leefomgeving

De nieuwe website van de Leefbaarometer is ontwikkeld in samenwerking tussen Ministeries van BZK en IenM. Voor de Leefbaarometer website wordt gebruik gemaakt van de reeds door Geodan ontwikkelde soft- en hardware voor de website "Atlas Leefomgeving". Op "Atlas Leefomgeving" zijn ook allerlei nuttige kaarten over de leefomgeving te vinden.

Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken

Onlangs zijn twee vervolgonderzoeken op het in 2011 verschenen onderzoek naar  "Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken" gepubliceerd.

 

Het gaat om een onderzoek van Rigo en Atlas voor gemeenten waarin op een kwantitatieve wijze gekeken wordt naar de praktische toepasbaarheid van de kennis die uit het onderzoek uit 2011 volgt (De voorspellende waarde van omslagzones in leefbaarheid) , en een meer kwalitatieve daarop aanvullende onderzoek van Risbo (Omslagpunten nader onderzocht: Casestudies).

Conjunctuur en leefbaarheid

Onlangs is een onderzoek naar de relatie tussen conjunctuur en leefbaarheid uitgevoerd door Rigo en Atlas voor gemeenten, in opdracht van het Ministerie van BZK.

Dit onderzoek laat zien dat er inderdaad sprake is van een relatie tussen conjunctuur en leefbaarheid, en wel via verschillende routes. Het onderzoeksrapport kunt u downloaden via deze link.

Hulp bij gebruik website

De Leefbaarometer biedt een grote hoeveelheid informatie, die in kaarten en tabellen én op verschillende manierenmet elkaar gecombineerd kan worden. Om erachter te komen welke functies de website herbergt en hoe u de website het beste kunt gebruiken kunt u één van de hulpmiddelen gebruiken die voorhanden zijn:

  1. Beschijving van de "knoppen"
  2. Een korte tekstuele "walkthrough" 
  3. Videoinstructies

Vooruit kijken: risico op verval inschatten

 

Met de Leefbaarometer kunnen eventuele verslechteringen in leefbarheid in een vroeg stadium onderkend worden. Als in een buurt in één of twee straten leefbaarheid begint te verslechteren, wordt dit zichtbaar in de Leefbaarometer. Nog voordat de rest van de buurt achteruitgaat. Hiermee maakt de Leefbaarometer het mogelijk om in een vroeg stadium eventuele verslechteringen te identificeren.

Ministerie van BZK werkt momenteel aan de verdere verbetering van de vroegsignalering op basis van de Leefbaarometer. Momenteel worden er stappen ondernomen om te bezien in hoeverre het mogelijk is om mede op basis van inzichten uit de Leefbaarometer "vooruit te kijken" en goede risico-inschattingen op verval te maken (nog voordat het verval ingezet is). Basis hiervoor is gelegd in drie onlangs afgeronde onderzoeken: "De voorspellende waarde van omslagonzes in leefbaarheid", "Omslagpunten nader onderzocht: Casestudies"en "Conjuntuur en leefbaarheid". De drie studies zijn via de knop "Publicaties" te downloaden.